Vi åpner for utleie 15.august etter stenging pga korona. Vi gjør oppmerksom på at det er den enkelte leietaker som selv har ansvar for å følge de til en hver tid gjeldende smittevernreglene.
Bruk kalenderen vår for booking.