Leietaker plikter å sette seg inn i branninstruks og overholde brannvernregler for Gardarheim. 

  • Vite hvor brannslukkerutstyr og brannalarmsentralen er. Brannalarmsentralen står plassert i Vestibylen ved inngangsdør.
  • Brannalarmanlegget er koblet til brannvesenet. Ved falsk brannalarm må leietaker melde fra til brannvesenet 110. Leietaker må ta kostnaden ved falsk brannutrykning
  • Vite hvor rømningsveier er og holde disse fri. Se branntegninger i brannvernpermen.
  • Ta forholdsregler ved bruk av levende lys, kaffetrakter og lignende elektrisk utstyr.
  • Brannvernperm står på kjøkkenet til venstre for vinduet.