Prosjektor finnes i kjelleren, inngang fra kjøkken, oppi en brun pappeske på toppen av kjøleskapet. Fjernstyrt lerret er montert ved scenen, fjernkontroll i skapet på scenen.