Dere vil få en kode til nøkkelboks noen dager før utleie på gmail/sms.