Gardarheim

  Stiftelsen Garder Grendesenter
  Garderveien 649
  1544 Vestby
  Mail: post@gardarheim.no
  Mobil: 474 17 227
  Styret 2023
  Leder: Henrik Østerman
  Kasserer: Monica Mathisen
  Styremedlemer: Anders Presterud, Eline Uthus og Morten Rygge

  Gardarheim

  Stiftelsen Garder Grendesenter
  Garderveien 649
  1544 Vestby
  Mail: post@gardarheim.no
  Mobil: 474 17 227
  Styret 2022
  Leder: Henrik Østerman
  Kasserer: Monica Mathisen
  Styremedlemer: Henna Isomöttönen, Anders Presterud og Elin Skaug Røed