Gardarheim

  Stiftelsen Garder Grendesenter
  Garderveien 649
  1544 Vestby
  Mail: post@gardarheim.no
  Mobil til kontaktperson Mats Harnemark: 48233367
  Styret 2024
  Leder: Eline Uthus
  Kasserer: Monica Mathisen
  Styremedlemmer: Anders Presterud, Morten Rygge og Vegard Gultvedt

  Gardarheim

  Stiftelsen Garder Grendesenter
  Garderveien 649
  1544 Vestby
  Mail: post@gardarheim.no
  Mobil: 474 17 227
  Styret 2022
  Leder: Henrik Østerman
  Kasserer: Monica Mathisen
  Styremedlemer: Henna Isomöttönen, Anders Presterud og Elin Skaug Røed