Gardarheim

  Stiftelsen Garder Grendesenter
  Brandstadveien 562
  1544 Vestby
  Mail: post@gardarheim.no
  Mobil: 474 17 227
  Styret 2021
  Leder: Henrik Østerman
  Kasserer: Monica Mathisen
  Styremedlemer: Henna Isomöttönen, Anders Presterud og Elin Skaug Røed

  Gardarheim

  Stiftelsen Garder Grendesenter
  Brandstadveien 562
  1544 Vestby
  Mail: post@gardarheim.no
  Mobil: 474 17 227
  Styret 2020
  Leder: Jan-Oddleiv Garder
  Kasserer: Monica Mathisen
  Styremedlemer: Henna Isomöttönen, Morten Rygge og Elin Skaug Røed