NB! Vi følger smitteverntiltakene i Vestby kommune og holder stengt.

Når du leier Gardarheim til et arrangement er det du som leietaker som er arrangør.

Arrangøren er ansvarlig for:

  • å ha oversikt over hvem som er til stede for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing. Dersom det for å finne tilbake til deltakerne er nødvendig å nedtegne en egen oversikt over de tilstedeværende med kontaktopplysninger, skal denne slettes etter 10 dager.
  • å iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet.
  • å følge relevante standarder om smittevern.
  • å tilrettelegge for at avstandskrav og smittevern kan følges under hele arrangementet.

Du finner viktige råd, nyttige tips og sjekklister på Folkehelseinstituttets hjemmeside om “Arrangementer, samlinger og aktiviteter”(https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved–store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/)