Leiepriser

Vi må dessverre legge på prisene fra august.

Vi prioriterer utleie som går fra fredag til søndag, hvis det er kapasitet leier vi ut for enkelt selskaper over en dag/kveld.

Selskap Pris
Hele huset – fredag til søndag 4000,-
Hele huset – fredag til lørdag eller lørdag til søndag 3000,-
Minnesamvær 2000,-
Selskap (1 dag) 2000,-
Møter
Hele huset 1500,-
Lille sal + kjøkken 500,-
Store sal + kjøkken 750,-

Kontakt

All henvendelse om leie, priser og avtale
Stiftelsen Garder Grendesenter
Mail: gardergrendesenter@gmail.com
Mobil: 474 17 227