Stua ligger i tilknytning til store sal og er møblert med skinnsalonger. Ved og sette til ekstra bord og småstoler, kan det dekkes til 30 personer.