Stua

Stua ligger i tilknytning til store sal og er møblert [...]