Regler for leie av Gardarheim

I disse tider plikter leietaker å sette seg inn i og overholde gjeldene smittevernregler. 
Les mer her på Helsedirektoratet om arrangementer

VIKTIG Å VITE:
* Ventilasjonsanlegget betjenes manuelt etter kl: 17:00 og i helgene. Egen bryter finnes ved branntavla i Vestibylen.

RYDDING AV LOKALENE
Store sal
– Bord settes på plass. 5 bord  på langvegg mot øst ( mot kirken) og 3 bord på langvegg mot vest.  Stolene stables 4 i stabelen og settes mellom hvert bord. 2 stabler ved lille sal og ved entre. Ikke skyv stoler og bord helt inn til veggen pga varmelister og gardiner.  Stoler som trenger rengjøring, skal ikke stables.

– Fei gulvet ved behov. Kost står i kjellerinngangen ved kjøkkenet.
– Ikke endre innstillingene på varmepumpene.

Kjøkkenet    
– Oppvask skal være tatt og alt av servise, bestikk etc ryddet på plass i skuffer og skap.
– Fjern tomgods og flaske.  Husk å tømme kjøleskap.
– Kartonger og esker som skal kastes, brettes ut og legges flat før de legges i søppelcontainer på utsiden.

Låsing/lukking
– Alle arrangementer skal være slutt senest kl:02.00.
– Påse på at alle vinduer er lukket og ytterdør låst.
-Alle lys skal være slukket. Dette gjelder IKKE utelys som styres av fotoceller.
– Lokalene skal være ryddet og nøkler leveres senest kl:12.00 neste dag. Leietaker kan få beskjed om å levere  nøkler tidligere, dersom lokalene leies ut. Nøklene leveres i nøkkelboks ved hovedinngangen.
Det må gis beskjed dersom noe ødelegges. Eventuelle ødeleggelser, brudd på røykebestemmelsene og ekstrakostnader for mangelfull opprydding etc. erstattes av leietaker.

Kontaktinformasjon 
Kontakt primært via e-mail: gardergrendesenter@gmail.com  (mobil 474 17 227).

                          Stiftelsen Garder Grendesenter, august 2020.