Regler for leie av Gardarheim

VIKTIG Å VITE

– Ansvarlig leietaker må være over 25 år.
– På fester skal leietaker ha tilfredsstillende vakthold inne og ute.
– Vi leier ikke ut til ungdomsfester/russefester.

-Ventilasjonsanlegget betjenes manuelt etter kl: 17:00 og i helgene. Egen bryter finnes ved branntavla i Vestibylen.

RYDDING AV LOKALENE

Store sal:
– Bord settes på plass. 5 bord  på langvegg mot øst ( mot kirken) og 3 bord på langvegg mot vest.  Stolene stables 4 i stabelen og settes mellom hvert bord. 2 stabler ved lille sal og ved entre. Ikke skyv stoler og bord helt inn til veggen pga varmelister og gardiner.

– Fei gulvet. Kost står i kjellerinngangen ved kjøkkenet.
– Ikke endre innstillingene på varmepumpene.

Kjøkkenet:   
– Oppvask skal være tatt og alt av servise, bestikk etc ryddet på plass i skuffer og skap.
– Fjern tomgods og flaske.  Husk å tømme kjøleskap.
– Kartonger og esker som skal kastes, brettes ut og legges flat før de legges i  søppelcontainer på utsiden.

Låsing/lukking:
Alle arrangementer skal være slutt senest kl:02.00.
– Påse på at alle vinduer er lukket og ytterdør låst.
-Alle lys skal være slukket. Dette gjelder IKKE utelys som styres av fotoceller.
Lokalene skal være ryddet og nøkler leveres senest kl:12.00 neste dag. Leietaker kan få beskjed om å levere  nøkler tidligere, dersom lokalene leies ut. Nøklene leveres i nøkkelboks ved hovedinngangen.
Det må gis beskjed dersom noe ødelegges. Eventuelle ødeleggelser, brudd på røykebestemmelsene og ekstrakostnader for mangelfull opprydding etc. erstattes av leietaker. Taksten prises etter innleid vaskefirma. 

Uteområde
Uteområdet må være i orden når arrangement er slutt, diverse søppel skal ryddes bort.
Plukk søppel/sigarettsneiper/snusposer/flasker og søppel utenfor hele huset, påse at ikke noe er havnet inn på barnehagens område, naboens hage og kirkegården.
Manglefyll opprydding på uteområdene erstattes av leietaker.

Kontaktinformasjon 
Kontakt primært via e-mail: post@gardarheim.no  (mobil 474 17 227).

                          Stiftelsen Garder Grendesenter, mars 2022.